Nieuwe salariseisen 30% regeling vanaf 2017

Per 1 januari 2017 geldt

- Dat op jaarbasis buitenlandse werknemers minimaal € 37.000,- moeten verdienen

- Dat voor werknemers, geworven in het buiteland, met een masterdiploma die jonger zijn dan 30 jaar geldt een   minimaal inkomen van € 28.125,-

- Dat voor buitenlandse werknemers die wetenschappelijk onderzoek doen bij, nader gespecificeerde instellingen, en artsen in opleiding geldt geen inkomensnorm.

Let op, de bedragen hierboven betreft het belastbaar loon; het loon waarover loonheffing is berekend. Bijzondere beloningen zoals bonussen, tantièmes en een 13e maand maken onderdeel uit van het fiscaal loon. Voldoet de werknemer toch niet aan de looneis? Dan vervalt de 30%-regeling met terugwerkende kracht. Als werkgever dient u dit dan te corrigeren.

Wanneer de werknemer 30 jaar gedurende het belastingjaar wordt,  dan geldt vanaf dat moment het hogere looncriterium. Dit kan inhouden dat de hoogte van de 30%-vergoeding moet worden aangepast. Of dat de regeling in het geheel niet meer kan toegepast worden. Aan te raden is  om  hier goede afspraken met de werknemer te maken.

De belangrijkste eis bij toepassen van de 30%-regeling is dat de ingekomen werknemer beschikt over specifieke kennis of vaardigheden die schaars zijn op de Nederlandse markt. Met het voldoen aan de salariseis, wordt verondersteld dat deze specifieke deskundigheid aanwezig is.

De regeling geldt alleen voor werknemers die in de 24 maanden voor hun eerste werkdag in Nederland, gedurende minimaal 16 maanden op een afstand van minimaal 150 kilometer van de Nederlandse grens woonden. U dient samen een beschikking aan te vragen.

Wilt u meer weten over de 30% regeling en het aanvragen van de regeling?
Neem contact op met Daphne Walgreen +31(0)624882217 of Marco van Mil RPP  +31(0)624283808 of neem contact met ons per email: info@salarisjobs.nl

Nieuwsbrief?

Volg ons