Nieuwe voorwaarden eigenrisicodragen

Als u eigenrisicodrager voor de WGA bent of wilt worden, dan gelden er vanaf 1 januari 2017 andere voorwaarden
Wilt u eigenrisicodrager blijven, dien dan uiterlijk 31 december 2016 opnieuw een garantieverklaring in bij de Belastingdienst.

Met de nieuwe voorwaarden voor eigenrisicodragers wil de overheid de concurrentieverhoudingen tussen de private en de publieke verzekeringsmarkt verbeteren. Eigenrisicodragers dragen vanaf 1 januari 2017 zowel het risico voor vast als flexibel personeel.

Gevolgen voor bestaande eigenrisicodragers

Bent u al eigenrisicodrager voor de WGA? En wilt u ook na 1 januari 2017 eigenrisicodrager blijven? Dan moet u opnieuw een garantieverklaring indienen bij de Belastingdienst. Deze moet uiterlijk 31 december 2016 bij de Belastingdienst binnen zijn. Download hiervoor de modelgarantieverklaring bij de aanvraag eigenrisicodragerschap voor de WGA op www.belastingdienst.nl.

Let op: als u geen nieuwe garantieverklaring indient bij de Belastingdienst, of u doet dit niet op tijd, dan bent u vanaf 1 januari 2017 geen eigenrisicodrager voor de WGA meer. U blijft dan nog wel verantwoordelijk voor de lopende uitkeringen en de re-integratie van uw zieke werknemers. Dit geldt tot de maximale termijn van 10 jaar, gerekend vanaf de eerste uitkeringsdag van de werknemer.
Nieuwsbrief?

Volg ons