Nieuwsbrief loonheffingen 3de editie/nieuwe belastingtabellen per 01-04-16

De belastingdienst heeft de 3de editie Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 gepubliceerd, http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/nieuwsbrief_loonheffingen_2016_lh2091t63fd.pdf In deze editie zijn er een aantal fouten verbeterd en onderwerpen uitgebreid.Verder treft u de toevoeging “Nieuwe loonbelastingtabellen per 1 april 2016”.
Doordat er in de huidige loonbelastingtabellen (per 1 januari 2016) geen rekening gehouden is met de laatste aanpassingen volgens het Belastingplan 2016 komen er per 1 april aanstaande nieuwe loonbelastingtabellen. Als u per maand loonaangifte doet dan moet u deze tabellen vanaf 1 april hanteren.
Tot 1 april gebruikt u de tabellen per 1 januari 2016. Als u per 4-weken loonaangifte doet en u maakt gebruik van de dag- of weektabel dan dient u rekening te houden met het volgende:
- De dagtabel zoals deze vanaf 1 januari van toepassing is gebruikt u voor de 28, 29, 30 en 31 maart. Vanaf 1 april gebruikt u de nieuwe tabellen.
- Voor week 13 gebruikt u de huidige weektabel (per 1 januari) als u het loon betaalt op 28, 29, 30 of 31 maart. Betaalt u het loon op vrijdag 1 april dan gebruikt u voor week 13 de nieuwe tabel!

De eindheffingstabellen wijzigen ook per 1 april 2016!

Nieuwsbrief?

Volg ons