Ook dit jaar crisisheffing

Werkgevers zijn ook in 2014 16% eindheffing verschuldigd over het loon van elke werknemer die meer dan € 150.000,00 verdient.
Het gaat om het belastbaar loon dat is genoten in 2013. De crisisheffing moet worden aangegeven in de aangifte loonheffingen van maart of de vierde periode 2014.

Ook bij de crisisheffing over 2014 is de vraag of de heffing strijdig is met onder meer artikel 1, eerste protocol EVRM. Daarom is het verstandig tegen de crisisheffing 2014 dezelfde bezwaren aan te voeren als tegen de crisisheffing 2013. Als extra argument kan men aan toevoegen, dat bij de crisisheffing in 2013 was toegezegd dat deze eenmalig zou zijn, terwijl dezelfde heffing nu toch voor een tweede jaar geldt.

Tegen de heffing van 2013 lopen een aantal proefprocedures. Het is nog onduidelijk hoe de Hoge Raad en het EHRM uiteindelijk oordelen.
Het advies is in ieder geval de heffing wel aan te geven en daarna tijdig bezwaar te maken tegen de crisisheffing 2014.