Passend werk en WW

Vanaf 1 juli 2015 moet een werknemer na 6 maanden (nu 12)  alle arbeid als zijnde passend accepteren.De WW-duur wordt vanaf 1 januari 2016 geleidelijk verkort naar maximaal 24 maanden. 

De opbouw van de WW wordt aangepast naar één maand per dienstjaar in de eerste 10 arbeidsjaren en een halve (1/2) maand per dienstjaar in de jaren daarna. Reeds opgebouwde dienstjaren tot 1 januari 2016 worden gerespecteerd, met dien verstande dat elk arbeidsactief jaar voor 1 januari 2016 recht zal geven op één maand WW-uitkering. Bij CAO kan de duur van de WW worden verlengd.