Pensioenopbouw in 2015 omlaag

De jaarlijkse pensioenopbouw gaat volgend jaar definitief omlaag.
De veranderingen bij de pensioenopbouw, waaronder verlaging van het opbouwpercentage, hangen samen met de gestegen levensverwachting en de stapsgewijze verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Als gevolg van de aanpassingen kunnen pensioenpremies dalen, wat voor werknemers kan resulteren in een hoger netto loon. Dit geeft een bestedingsimpuls aan de economie. Overigens was de daadwerkelijke drijfveer achter deze herziening dat de pensioenen onbetaalbaar dreigden te worden.
Met ingang van 2015 kunnen werknemers in een middelloonregeling over hun inkomen tot € 100.000 maximaal 1,875% belastingvrij opzij zetten voor hun pensioen. Daarmee kan in veertig jaar werken een pensioen worden opgebouwd van 75% van het gemiddelde inkomen. Nu is dit nog maximaal 2,15%.

Over inkomens boven € 100.000 kan straks in de – verplichte – basisregeling helemaal geen pensioen meer worden opgebouwd. Voor mensen met inkomens die daarboven liggen, wordt het mogelijk om op vrijwillige basis fiscaal vriendelijk bij te sparen uit het nettoloon in box 3.