Premiekortingen 2015

Neemt u of houdt u een arbeidsgehandicapte, een oudere of een jongere (van 18 tot en met 26 jaar) in dienst? 

Dan krijgt u tijdelijk korting op de WIA/WAO- en WW-premie. Met de Subsidiecalculator van UWV en de Belastingdienst kunt u gratis berekenen hoeveel subsidie u kunt krijgen als u bepaalde werknemers in dienst neemt.

Wanneer komt u in aanmerking:

U neemt een arbeidsgehandicapte of werknemer in dienst met een WIA-uitkering.

U
 neemt een werknemer van 56 jaar of ouder in dienst met een WW-, bijstands- of
arbeidsongeschiktheidsuitkering.

U neemt een werknemer in dienst van 50 jaar of ouder, welke de laatste 2 jaar niet gewerkt heeft en een uitkering volgens de Algemene Nabestaandenwet (ANW) ontvangt.
Premiekorting is dan maximaal € 21.000,00 op basis van 36 uur per week (3 jaar lang, € 7.000,00 per jaar, of stopt eerder bij bereiken aow leeftijd). 


Let op:
Wanneer u nog vóór 1 januari 2015 een werknemer van 50 tot en met 55-jaar aanneemt met ww/bijstands/ao-uitkering, heeft u ook nog recht op deze premiekorting van € 21.000,00 over 3 jaar. Profiteer daarom nog dit jaar van deze premiekorting!

U neemt tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 een werknemer in dienst van 18 tot en met 26 jaar met een WW- of bijstandsuitkering. U geeft hem minimaal een halfjaarcontract voor minimaal 32 uur per week.

Let op
: Tussen 1 juli 2015 en 1 januari 2016 is een halfjaarcontract voor ten minste 24 uur per week voldoende. U ontvangt de premiekorting voor de duur van het arbeidscontract, maar maximaal 2 jaar, maximale premiekorting bedraagt € 3.500,00 per jaar

Uw werknemer heeft een doelgroepverklaring nodig van het UWV (WW-uitkering) of van de gemeente (bijstandsuitkering). Hierin staat dat hij een uitkering had op de dag vóór hij in dienst kwam. Uw werknemer vraagt de doelgroepverklaring UWV aan via UWV Telefoon Werknemers. Informeer bij de gemeente naar de doelgroepverklaring voor de bijstand. De premiekorting kan worden verrekend in de aangifte loonheffingen.