Premieregeling

De Wet verbeterde premieregeling is door de Eerste Kamer heen. Deze wet zorgt er voor dat werknemers die een pensioen opbouwen via een beschikbare premieregeling in het vervolg zelf kunnen bepalen hoe ze met hun opgebouwde pensioenregeling omgaan, wanneer ze hun pensioenleeftijd hebben bereikt.

Deze wet zal ingaan per 1 juli 2016. Door deze nieuwe regeling kunnen werknemers zelf bepalen of zij hun pensioenkapitaal willen omzetten in een vast- of flexibel pensioen of een combinatie hiervan. Tevens nam de Eerste Kamer ook een motie aan waarin staat dat er moet worden onderzocht hoe alle pensioenfondsen variabele uitkeringen kunnen bieden aan deelnemers van vrijwillige pensioenregelingen zonder dat een werkgever hier een bijdrage aan levert.

Door de nieuwe regeling zijn de werknemers niet louter afhankelijk van de rentestand op hun pensioendatum. Nu wordt grotendeels bepaald door de rentestand. Dit is bij een lage rentestand, hetgeen op dit moment het geval is, zeer nadelig. Per 1 juli zal het mogelijk blijven om een vast pensioen aan te kopen, maar is het nu ook mogelijk om het gehele pensioenkapitaal (of een deel hiervan) te beleggen. Hierdoor kunnen werknemers zelf bepalen welke risico’s ze willen nemen met hun kapitaal. Hiervoor zullen wel de pensioenovereenkomsten moeten worden aangepast.Nieuwsbrief?

Volg ons