Regels loondoorbetaling oproepkrachten veranderen mogelijk per 1 juli 2014

De eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst kunt u de loondoorbetaling aan uw werknemer uitsluiten, indien er onvoldoende werk voorhanden is.Tot 1 juli 2014 kan deze periode in de cao nog onbeperkt worden verlengd, daarna mag dit alleen nog voor bepaalde functies. De voorwaarden hiervoor zijn dat de werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen.

Indien u regelmatig met oproepkrachten werkt, heeft u mogelijk in de arbeidsovereenkomst afgesproken dat u de eerste zes maanden van het dienstverband uitsluitend loon betaalt indien de werknemer werk kan verrichten. Indien u onvoldoende werk heeft, hoeft u dan bijvoorbeeld geen loon door te betalen. In de cao kan, ten nadele van de werknemer, van deze periode zijn afgeweken.
Langere uitsluiting loondoorbetaling alleen bij incidenteel werk
De regering wil de mogelijkheid om in de cao af te wijken van de periode van zes maanden beperken. Alleen nog een langere uitsluiting van loondoorbetaling kan worden afgesproken voor functies waarvan de werkzaamheden incidenteel zijn en geen vaste omvang hebben. In de cao dienen de functies waarvoor dit geldt expliciet genoemd zijn.

De Eerste Kamer moet nog met het wetsvoorstel werk en zekerheid instemmen voor dat de maatregelen in werking treden.