S&O en RDA voortaan via eHerkenning aanvragen

Om een S&O of RDA-verklaring aan te vragen is vanaf 1 juli 2014 eHerkenning nodig.
Zowel voor de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O) als voor de research & developmentaftrek (RDA) is deze verklaring nodig.
Voor deze regelingen dient de zogenoemde S&O-verklaring met behulp van eHerkenning niveau 2 te worden aangevraagd via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Wat is eHerkenning?
eHerkenning is een digitale sleutel om te communiceren met de overheid. Met deze sleuten kunt u inloggen bij regionale en landelijke overheid.
Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl. Op dit moment kunt u uw S&O-aanvraag nog (vormvrij) indienen met het aanvraagprogramma op RVO.nl.