Salariseis voor kennismigranten in 2017

Werkgevers die buitenlandse werknemers in dienst willen nemen als zogenoemde kennismigrant, moeten hen daarvoor op basis van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) minimaal een bepaald loon per maand betalen.
Hoe hoog dat brutoloon exclusief vakantiebijslag per 1 januari 2017 precies moet zijn, verschilt per situatie:
- voor kennismigranten jonger dan 30 jaar: € 3.170
- voor kennismigranten van 30 jaar of ouder: € 4.324
- voor kennismigranten die binnen een jaar voorafgaand aan de tewerkstelling een geaccrediteerde opleiding aan een hoger onderwijsinstelling in Nederland hebben afgerond: € 2.272. 

Een buitenlandse werknemer of expat kan in aanmerking komen voor een onbelaste kostenvergoeding als tegemoetkoming voor de extra kosten die hij moet maken omdat hij in Nederland moet gaan wonen. Om onder deze zogenoemde 30%-regeling te vallen, moet de expat wel in het bezit zijn van een specifieke deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt moeilijk verkrijgbaar is.
En de werkgever moet een beschikking hebben van de Belastingdienst waarin toepassing van de regeling wordt toegestaan. 

De nieuwe salariseisen zijn gebaseerd op de salariseisen die gelden per 1 januari 2016 en vervolgens verhoogd op basis van de ontwikkeling van de cao-lonen tot en met oktober 2016. Voor kennismigranten moeten werkgevers een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid of een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Doet de werkgever dat niet, dan kan hij een fikse boete voor het overtreden van de WAV krijgen.


Nieuwsbrief?

Volg ons