Samenwerking Salarisjobs en A&A opleidingen

Graag informeren wij u dat Salarisjobs een samenwerkingsverband is overeengekomen met A&A Opleidingen.Doel van de samenwerking is elkaar te versterken op het gebied van opleidingen en zodoende ieder vanuit zijn expertise de wederzijdse klanten een breder opleidingspakket aan te kunnen bieden. Salarisjobs richt zich met name op de realisatie van salaris administraties en het ter beschikking stellen van deskundige salaris administrateurs. 

A&A Opleidingen richt zich met een focus op de veranderingen op de gebieden Loonheffingen, Sociale Zekerheid en Arbeidsrecht met name op het organiseren van 1-daagse kennis update opleidingen op deze gebieden. A&A Opleidingen is geaccrediteerd door de Stichting Permanente Educatie Nederland/CEDEO, door de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens, het Register Financieel Management en het Nirpa. Het Nirpa heeft A&A Opleidingen als 1 van de beste opleiders  op dit gebied beoordeeld.

De interactieve Salaris Update cursussen van A&A Opleidingen stellen u in staat om actueel bij te blijven op uw vakgebied. Per cursus kunnen maximaal 25 cursisten deelnemen. In combinatie met de interactieve wijze van kennisoverdracht waarborgt dit de mogelijkheid daadwerkelijk actuele kennis op uw vakgebied te verwerven. Daarmee biedt A&A Opleidingen bijzonder interessante en nuttige cursussen. Unieke opleidingen welke het gehele traject van het verkrijgen van actuele kennis, gekoppeld aan een officieel certificaat en het verwerven van Register PE punten omvat.

Op 21-27 en 28 mei as. organiseert Salarisjobs samen met A&A Opleidingen salaris update cursussen speciaal voor de klanten van Salarisjobs. Deze cursus is vast interessant voor u. U bent in 1 dag weer helemaal up to date met u kennis op uw vakgebied. Dat is niet alleen belangrijk om uw werkzaamheden juist uit te kunnen voeren maar ook om een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de onderneming waar u werkzaam voor bent. Met een aantal onderwerpen bijvoorbeeld, die we tijdens deze voorjaarscursus zullen behandelen, bent u in bepaalde situaties in staat kosten voor uw onderneming  te besparen. U bent dan meer de adviseur en niet de administrateur!
Ook is het volgen van deze update cursus  interessant om daarmee, binnen een niet al te grote groep, collega’s te ontmoeten waarmee u ook buiten de cursus om contact kunt hebben om over uw vak te praten. Meer mensen weten immers meer dan 1 en het is altijd fijn om met iemand te kunnen sparren!

Tijdens deze cursus komen naast de actualiteit van nieuwe wet- en regelgeving in 2015, ondermeer de navolgende onderwerpen aan de orde:
- Update + ervaringen WKR
- Update + ervaringen WWZ
-  Belastingplan 2015 + de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied
-  Premiekortingen/vrijstellingen/afdrachtsverminderingen/subsidies
-  Dienstbetrekking ja/nee in combinatie met VAR-BGL

Ontwikkelingen:
• Wetsvoorstel doorwerken na AOW
• Modernisering verlofvormen en wijzigingen in WAZO
• Wet flexibel werken
• Participatiewet
• Verscherpte regels pensioenfondsen

Zoals u leest biedt deze salaris update cursus u een bijzonder goede mogelijkheid uw kennis op uw vakgebied up to standards te brengen. Het totale cursusaanbod op uw vakgebied in Nederland overziend mag deze update cursus wel de meest omvattende cursus genoemd worden. Datzelfde geldt zeker ook voor de lage prijs in relatie tot kwaliteit en inhoud.  Alle behandelde onderwerpen zijn terug te vinden in de uitgebreide informatiemap die u tijdens de cursus ontvangt.

De deelname prijs voor relaties van Salarisjobs bedraagt slechts € 395,00 exclusief BTW. (in plaats van het gebruikelijke markttarief van € 525.00).
In de cursusprijs zijn begrepen:
-  het cursusmateriaal
-  de lunch
-  de netwerkborrel
-  her certificaat van deelname
-  eventueel Nirpa PE-punten en/of RFM Register PE-Punten (graag aangeven bij uw inschrijving)

Degenen die ingeschreven staan in het Register van het Nirpa of het RFM Register ontvangen respectievelijk 90 of 8 punten.

Via mailadres: kenniscentrum@salarisjobs.nl kunt u zich inschrijven. Doe dit snel dan bent u er van verzekerd weer helemaal scherp in de materie te zitten!

21 mei Rotterdam 9.30uur 16.00 uur
27 mei Utrecht 9.30uur tot 16.00uur
28 mei Breda 9.30uur tot 16.00uur

Zie ook voor meer informatie www.aaopleidingen.nl en www.salarisjobs.nl
Graag tot bij de cursus