Soms verplichte werknemersverzekering voor DGA?

Minister Asscher van Sociale Zaken wil de huidige Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder vervangen.
Een dga is in de regel niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen WW, WIA en ZW. In de ‘Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder' is geregeld wie als dga kwalificeert.

Deze regeling is echter nodig aan vervanging toe. De Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (1 oktober 2012) zorgt voor meer vrijheid in de vormgeving en de bevoegdheid tot het benoemen en ontslaan van bestuurders. Dat leidt in de praktijk tot vragen over de verzekeringsplicht van de dga.

Minister Asscher kiest voor een volledige vervanging. De nieuwe Regeling is inmiddels op internet ter consultatie voorgelegd.
De nieuwe Regeling wijkt inhoudelijk niet zoveel af van de ‘oude' Regeling. Het gaat nog steeds om het vaststellen van de feitelijke macht binnen de vennootschap: als ondergeschiktheid ontbreekt en daarmee dus ook een reële gezagsverhouding, is er geen werknemerschap voor de werknemersverzekeringen.