Speur- en ontwikkelingswerk WBSO

De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) is gewijzigd:
De loongrens van de 1e schijf is gestegen van € 200.000 naar € 250.000.

Het tarief in de 1e schijf is gedaald van 38% naar 35%.

U kunt een jaaraanvraag indienen, ook als u geen onderzoek- of ontwikkelafdeling heeft én niet in het voorafgaande kalenderjaar een S&O-verklaring hebt ontvangen.

U kunt de S&O-afdrachtvermindering verrekenen in een ander aangiftetijdvak dan het aangiftetijdvak van de S&O-verklaring. Dit andere aangiftetijdvak moet wel eindigen in het kalenderjaar van de S&O-verklaring.