Speur- & ontwikkelingswerk

Vanaf 1 juli 2014 kunt u alleen nog met eHerkenning de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O) aanvragen.
Dit meldt Agentschap NL. Heeft u nog een geldig certificaat én het oude aanvraagprogramma op uw computer staan, dan kunt u deze nog wel gebruiken tot uiterlijk 1 juli 2014.

Als u geen geldig certificaat heeft of een nieuwe aanvraag wilt indienen, moet u een digitale aanvraag indienen via eHerkenning. Agentschap NL verleent namelijk geen nieuwe certificaten meer. Zorg ervoor dat u op tijd eHerkenning aanvraagt. Het duurt namelijk vijf tot tien werkdagen voor uw eHerkenning actief is en uw aanvraag moet uiterlijk één maand voor de start van het S&O-project worden ingediend. U kunt dus uiterlijk 30 november 2013 een aanvraag indienen voor een project dat start per januari 2014.

De afdrachtvermindering S&O gaat volgend jaar nog op enkele andere punten wijzigen. Op dit moment kunt u slechts een jaaraanvraag voor de S&O-afdrachtvermindering doen als uw onderneming beschikt over een onderzoek- of ontwikkelingafdeling en u in het voorgaande kalenderjaar een S&O-verklaring heeft gehad. In andere gevallen krijgt u slechts een S&O-

verklaring voor maximaal zes kalendermaanden. Per 1 januari 2014 kunt u ook zonder deze voorwaarden een S&O-verklaring voor een periode langer dan zes maanden aanvragen, maar nooit voor langer dan één jaar.

Daarnaast kunt u volgend jaar de S&O-afdrachtvermindering ook verrekenen in aangiftetijdvakken voor de loonheffingen die eindigen in het kalenderjaar waarop de S&O-verklaring betrekking heeft. Dus niet langer alleen in de tijdvakken die eindigen in de periode van de S&O-verklaring.

In het Belastingplan 2014 staan nog enkele geplande wijzigingen.
Mkb gaat extra profiteren van S&O

Het kabinet wil het mkb tegemoetkomen door de eerste schijf van de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) te verlengen van € 200.000 naar € 250.000. Het beschikbare budget voor de S&O-afdrachtsvermindering bedraagt in 2014 € 756 miljoen. Dit blijkt uit het Belastingplan 2014.

Vooral het mkb moet gaan profiteren van deze ondersteuningsmaatregel van de overheid. Door het verlengen van de eerste schijf is de afdrachtvermindering namelijk op een groter deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk van toepassing. Uit een eerdere evaluatie bleek al dat het verlengen van de eerste schijf in 2009 en 2010 ondernemers tot meer speur- en ontwikkelingswerk heeft aangezet. Het tarief in de eerste schijf wordt wel verlaagd van 38% naar 35%.
Budget RDA naar S&O-afdrachtvermindering

Om onder meer het verlengen van de eerste schijf en het verlagen van het tarief in die eerste schijf mogelijk te maken, wordt structureel € 60 miljoen van het budget van de Research en Development Aftrek (RDA) naar het budget van de S&O-afdrachtvermindering overgeheveld.