Subsidieregeling praktijkleren

Het leerbedrijf kan een financiële tegemoetkoming ontvangen na afloop van het studiejaar.

Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 2.700 per praktijk- of werkleerplaats. Indien de leerling in de loop van het studiejaar is gestopt met de opleiding, kan er een subsidiebedrag naar rato worden aangevraagd.

Aanvraagperiode

Voor het studiejaar 2016 – 2017 is de subsidie aan te vragen vanaf 2 juni 2017 tot uiterlijk 15 september 2017.

De voorwaarden om voor de subsidieregeling praktijkleren in aanmerking te komen verschillen per onderwijscategorie. Voor meer informatie over deze regeling, kunt u terecht op de website van het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren


Mocht je meer informatie hierover willen hebben, bel Salarisjobs (010-2175630)
www.salarisjobs.nl
Nieuwsbrief?

Volg ons