Tegemoetkoming arbeidsongeschikten in september 2017

In sommige gevallen ontvangt de werkgever deze tegemoetkoming
Hij moet het bedrag van € 176,27 dan zo snel mogelijk doorbetalen aan de werknemer.
Als de werknemer de (voormalige) werkgever gemachtigd heeft de maandelijkse uitkering te ontvangen, wordt de tegemoetkoming aan de werkgever overgemaakt. In september krijgt de werkgever hierover een brief.

In de bijlage bij de brief staat een overzicht van werknemers aan wie de tegemoetkoming moet worden betaald. Let op! De tegemoetkoming arbeidsongeschikten is niet zichtbaar op de loonstrook of jaaropgaaf van de werknemer. Deze tegemoetkoming is een compensatie voor de extra kosten die de uitkeringsgerechtigde maakt door zijn ziekte of handicap. Voor meer informatie over de tegemoetkoming arbeidsongeschikten vindt u op www.uwv.nl

Nieuwsbrief?

Volg ons