UWV betaalt tegemoetkoming arbeidsongeschikten uit.

UWV betaalt tegemoetkoming arbeidsongeschikten uit.

Ontvangt u als werkgever voor uw werknemer(s) een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV, dan krijgt u eind september ook de jaarlijkse tegemoetkoming arbeidsongeschikten voor werknemer(s).

Deze tegemoetkoming arbeidsongeschikten is een compensatie voor de extra kosten die de werknemer maakt door zijn ziekte of handicap.
Voor 2015 is de tegemoetkoming bepaald op € 211 netto per werknemer die daarvoor in aanmerking komt. Het UWV betaalt het bedrag tegelijk met de arbeidsongeschiktheidsuitkering van september 2015. Het UWV betaalt een jaarlijkse tegemoetkoming aan werknemers die  op 1 juli:
-              recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV (WAO-, WIA-, Wajong- of WAZ-
                uitkering);
-              35% of meer arbeidsongeschikt zijn.

Het UWV adviseert werkgevers  om de tegemoetkoming na ontvangst zo snel mogelijk over te maken op de rekening van de betreffende werknemer(s). U ontvangt van het UWV een brief waarin staat om welke werknemer(s) het gaat. Het UWV kan de tegemoetkoming niet storten op een andere rekening dan de rekening waarop het UWV de maandelijkse uitkering stort. Dit houdt verband met het feit dat uw werknemer het UWV heeft gemachtigd om de maandelijkse arbeidsongeschiktheidsuitkering aan de u over te maken en bij het UWV alleen dat rekeningnummer bekend is. 

Nieuwsbrief?

Volg ons