Uitkering loongarantieregeling gemaximeerd

Bij een werknemer van wie de werkgever in betalingsonmacht verkeert, kan het UWV te hulp schieten door de loonbetaling van de betalingsonmachtige werkgever over te nemen.Tot dusverre neemt het UWV het volledige ongemaximeerde loon over. Vanaf  1 januari 2016 is deze loongarantie-uitkering per dag gekoppeld aan het maximumdagloon. Het UWV betaalt de werknemer maximaal 150% van het maximumdagloon ook al zou de werknemer meer verdienen. Dit is een van de maatregelen die voortvloeien uit de Wet werk en zekerheid.

Het UWV vergoedt de volgende loonbestanddelen aan de werknemers:

Het achterstallig loon over maximaal 13 weken, teruggerekend vanaf de datum dat het dienstverband is opgezegd (bijvoorbeeld door de curator).

Het loon tijdens de opzegtermijn, voor een periode tot maximaal 6 weken na de opzegdatum.

Het nog niet uitbetaalde vakantiegeld en de niet uitbetaalde pensioenpremies, over maximaal een jaar.

De uitkering wordt per maand vastgesteld. Gaat  de werknemer tijdens de opzegtermijn werken voor een andere werkgever, dan worden de inkomsten daaruit verrekend met de uitkering. 

Nieuwsbrief?

Volg ons