Uitstel wetsvoorstellen

Het ziet ernaar uit dat de wetsvoorstellen compensatie van de transitievergoeding (1) en de uitbreiding van het kraamverlof (2) worden uitgesteld of er misschien wel helemaal niet doorheen komen.

Beide wetten worden mogelijk controversieel verklaard. Een wet wordt controversieel verklaard op het moment dat wordt verwacht dat de behandeling van de wet met een nieuw kabinet een andere uitkomst zal hebben.
Beide wetten zullen in dat geval dus weer opgepakt worden op het moment dat er een nieuw kabinet is.
Dit betekent dat zoals in eerste instantie verwacht de wetten niet in zullen gaan per 1 januari 2019.

1) Wet waarin de werkgever een compensatie kan ontvangen voor de transitievergoeding die de werkgever moet betalen aan de werknemer na 2 jaar ziekte.
2) Wet waarin de werknemer 5 dagen betaald kraamverlof krijgt na bevalling van de partner. Twee dagen hiervan worden betaald door de werkgever en drie door het UWV.


Nieuwsbrief?

Volg ons