Vaderschapsverlof

Vaders hebben ook recht op kraamverlofEchtgenoot of partner van de moeder van een pasgeboren baby hebben recht op 2 dagen betaald kraamverlof (ook wel vaderschapsverlof genoemd).

Bovendien sinds 1 januari 2015 recht op 3 dagen  ouderschapsverlof.

Het kraamverlof duurt niet langer bij een meerling.
Het kraamverlof moet bij een thuisbevalling binnen 4 weken na de geboorte opgenomen worden. Bij een bevalling in het ziekenhuis moet het verlof binnen 4 weken na thuiskomst van de baby uit het ziekenhuis opgenomen worden. Werknemer moet werkgever zo snel mogelijk laten weten wanneer het kraamverlof wordt opgenomen. Dit mag mondeling of schriftelijk. Werkgever kan dit verlof niet weigeren.

Voor de bevalling kan men een beroep doen op calamiteitenverlof.

Rond de geboorte van het kind heeft de partner van de moeder recht op 3 dagen ouderschapsverlof. De werkgever mag deze 3 dagen niet weigeren. Sommige werkgevers betalen het loon tijdens ouderschapsverlof wel (gedeeltelijk) door. Dit hangt af van cao of van aanvullende arbeidsvoorwaarden.

In een cao kunnen andere afspraken staan over kraamverlof. Deze afspraken kunnen ook in een regeling van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging staan. Als dat zo is, gelden deze afspraken en niet de afspraken in de wet.

Voor andere wijziging rondom de diverse verlofregelingen, zie
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verlof-en-vakantie/