Vakantiegeld valt onder loonbeslag

Bij beslag op uitkeringen of loon moet de beslagvrije ruimte per maand worden berekend.
Globaal komt dat neer op het vrijlaten van een bedrag dat gelijk is aan 90 procent van de bijstandsnorm, inclusief vakantie-uitkering (zijn vaste tabellen voor). Deze beslagvrije ruimte wordt verondersteld noodzakelijk te zijn voor dagelijks levensonderhoud en de schuldeiser mag daarop dus geen beslag leggen

Al het inkomen boven deze beslagvrije voet, waaronder het jaarlijks uitgekeerde vakantiegeld valt hoe dan ook volledig onder het beslag. Dit stelt advocaat-generaal Hammerstein op 14 februari 2014 in een vordering aan de Hoge Raad tot cassatie in het belang der wet.