Vanaf 2015 mogelijk minder pensioenopbouw

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de plannen voor versobering van de pensioenopbouw.
Deze versobering betekent dat er, in een middelloonregeling, vanaf 1 januari 2015 bij een inkomen tot €100.000,= maximaal 1,875% van het inkomen belastingvrij in een pensioenregeling kan worden ingebracht. Op dit moment is dat nog 2,15%.

Deze verlaging heeft natuurlijk gevolgen op korte en langere termijn. Direct merkbaar zal zijn dat het nettoloon hoger is waardoor men meer kan uitgeven wat de economie zal stimuleren. Op langere termijn betekent dit dat men in 40 jaar een pensioen van 75% van het gemiddelde loon kan bereiken.

Het maximumopbouwpercentage voor de eindloonregelingen wordt 1,657%. Voor het inkomen boven € 100.000 kan men straks vrijwillig bijsparen vanuit het netto loon.