Veel modelovereenkomsten worden afgekeurd door Belastingdienst

Bijna een kwart van de modelovereenkomsten die ondernemers tot 1 augustus 2016 aan de fiscus hebben voorgelegd is door de Belastingdienst afgekeurd.
Maar slechts acht procent van de modelovereenkomsten zijn goedgekeurd.
Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Wiebes waarmee hij reageert op een WOB-verzoek van MKB Belangen.
Zzp'ers moeten met elke opdrachtgever een door de fiscus goedgekeurde overeenkomst hebben om duidelijkheid te krijgen over de arbeidsrelatie. Van de 4481 overeenkomsten die per 1 augustus bij de Belastingdienst zijn binnengekomen zijn er 370 goedgekeurd, 1033 afgewezen, kregen er 814 geen eindoordeel en zijn er momenteel 1964 in behandeling.
300 Ingediende overeenkomsten zijn in deze cijfers niet gespecificeerd. De gemiddelde tijd die de fiscus nodig heeft om een modelovereenkomst te beoordelen blijkt 8 - 10  weken te zijn. De Belastingdienst registreert niet waarom modelovereenkomsten worden afgekeurd en daarom moest staatssecretaris Wiebes de vragenstellers deze informatie schuldig blijven. Na de publicatie van de cijfers uitten diverse Kamerleden hun zorgen over de Wet DBA en is er een debat met staatssecretaris Wiebes aangevraagd.

Nieuwsbrief?

Volg ons