Voortaan ook ORT uitbetalen over vakantiedagen

De kantonrechter heeft op 19 oktober 2016 een werkgever veroordeelt tot betaling aan een werknemer van onregelmatigheidstoeslag (ORT) over de genoten verlof- en vakantiedagen
ORT maakt onderdeel uit van het globale loon. De werknemer is verpleegkundige in een 24-uurs zorginstelling en vervult wisselende diensten in een rooster die ORT geven. De CAO spreekt over doorbetaling van ‘salaris’, zonder ORT. Met deze bepaling wijkt de werkgever ten nadele af van art. 7:639 BW en is ook overigens niet conform de richtlijn 2003/88/EG.
De kantonrechter verwerpt de argumenten van de werkgever om ORT niet met terugwerkende kracht uit te betalen. Deze argumenten zien m.n. op de redelijkheid en billijkheid. De uitspraak past in een lijn van uitspraken over dit onderwerp.

Nieuwsbrief?

Volg ons