WHK

Controle beschikking WHK noodzakelijk!
De Belastingdienst heeft aangegeven dat het vaststellen van premies voor de werknemersverzekeringen 2014 niet correct is gegaan. De overheid probeert al jaren de premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zo vast te stellen dat werkgevers waarbij meer werknemers arbeidsongeschikt raken ook meer premie betalen, terecht. Maar helaas het berekenen van die premies is blijkbaar ingewikkeld en hierdoor zijn er vele foute beschikkingen afgegeven.
 
Al sinds jaar en dag worden er fouten gemaakt bij de berekening van die premies. De Belastingdienst komt daar soms achter en geeft dan aan de werkgever nieuwe premies door. De belastingrechter heeft onlangs geoordeeld dat de wetgeving die mogelijkheid niet biedt. De Belastingdienst mag maar één keer per jaar aan een werkgever premies opleggen. Corrigeren mag dan niet meer, tenzij de werkgever zelf bezwaar aantekent tegen de premiebeschikking. Het vervelende is dat werkgevers dus niet meer kunnen vertrouwen op de beschikking die zij krijgen van de Belastingdienst en tijd en kosten moeten maken om te controleren of de beschikking van de Belastingdienst wel de juiste premies bevat. En zij eventueel bezwaar moeten maken tegen die beschikking(binnen 6 weken meestal) als de premies te hoog zijn vastgesteld. Komt de Belastingdienst zelf (ongevraagd) met een nieuwe beschikking met hogere premies, dan is die dus niet rechtsgeldig.

Staatssecretaris Weekers heeft erkend dat de beslissing van de rechter dat de Belastingdienst maar één beschikking per jaar mag afgeven juist is. Mogelijk zal hij met reparatiewetgeving komen. De Belastingdienst zelf lijkt er niets van te hebben geleerd. Het aantal foute premiebeslissingen lijkt mede door de nieuwe regels rond de Ziektewet die per 1 januari 2014 zijn ingegaan alleen maar te zijn toegenomen. Daarnaast heeft een aantal werkgevers recent een brief van de Belastingdienst gekregen waarin stond dat de Belastingdienst de premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen nog niet juist kon berekenen en dat de werkgevers een beschikking zouden krijgen waarin de premie op 0% zou worden gesteld. De Belastingdienst zou dan later nog met een nieuwe beschikking komen met de juiste premie. Maar dat mag dus niet. Deze werkgevers genieten dus een voordeel over 2014!