WKR uitgesteld?

De Tweede Kamercommissie voor Financiën heeft de evaluatiebespreking over de werkkostenregeling (WKR) opnieuw uitgesteld naar 27 maart a.s. De verwachting is dat staatssecretaris Weekers van Financiën dan uitstel en aanpassing van de WKR aankondigt.De Tweede Kamerfracties van regeringspartijen VVD en PvdA hebben inmiddels aangegeven dat ze achter de plannen van Weekers voor uitstel van de definitieve invoering staan. De verwachting is dat staatssecretaris Weekers in deze bijeenkomst zal aankondigen dat de overgangsregeling langer van kracht blijft. Uw onderneming mag dan ook na 2013 nog kiezen of u de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen hanteert of overstapt op de WKR. Ook zal Weekers mogelijk aanpassingen van de regeling presenteren.

De werkkostenregeling heeft als doel de toepassing en administratie van de regels voor vergoedingen en verstrekkingen te vereenvoudigen. In de huidige vorm schiet de regeling echter zijn doel voorbij. Ondanks het feit dat bedrijven al drie jaar lang konden kiezen tussen de oude en nieuwe regeling, zijn er op dit moment maar tussen de 15 en 20% van de bedrijven overgestapt op de WKR.

Er wordt zelfs gesuggereerd om een groot deel van de uitzonderingen te laten vervallen en de vrije ruimte flink te verruimen. Alleen intermediaire kosten zijn dan nog onbelast. De rest van de vergoedingen en voorzieningen is belast loon, dat u bij de werknemer kunt belasten of kunt onderbrengen in de vrije ruimte.

Wilt u ondersteuning bij de implementatie van de WKR of meer informatie hierover neem contact op met Salarisjobs.