WML 2014

Wettelijk minimum loon 2014
De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2014.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2014:

€ 1.485,60 per maand
€ 342,85 per week
€ 68,57 per dag