WML ook voor mensen die werken op basis van een overeenkomst van opdracht

Wetsvoorstel om vanaf 1 juni 2013 het wettelijk minimumloon ook te laten gelden voor mensen die werken op basis van een overeenkomst van opdracht.

Met dit wetsvoorstel wil minister Asscher (SZW) de reikwijdte van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) vergroten zodat de positie van mensen zonder een arbeidsovereenkomst verbetert.
Het minimumloon is nu alleen van toepassing op personen met een arbeidsovereenkomst. Opdrachtnemers, zoals postbezorgers, verrichten arbeid zonder arbeidsovereenkomst.
De wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) zal worden aangepast zodat naast personen met een arbeidsovereenkomst ook opdrachtnemers een dienstbetrekking hebben. Hierdoor vallen opdrachtnemers ook onder de WML.
Voor zzp’ers  verandert in het wetsvoorstel niets omdat zij zelf de verdiensten kunnen beïnvloeden door de hoogte van de tarieven. Zij blijven dus geen recht hebben op het wettelijke minimumloon. De inspectie SZW zal straks dus wel moeten beoordelen of men een zzp’ers is of dat men werkt op basis van een overeenkomst van opdracht.
Hiervoor zal men uitgaan van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), maar de vraag of men inderdaad zzp’er is zal de doorslag geven.