Werkbonus

Uw oudere werknemer komt in aanmerking voor de werkbonus als hij:

60, 61, 62 of 63 jaar is op 31 december 2013.
in 2014 een arbeidsinkomen heeft van meer dan € 17.327 en niet meer dan € 33.694.

De hoogte van de werkbonus hangt af van het arbeidsinkomen. Het maximum in 2014 is € 1.119.