Werknemers uit Kroatië wel een tewerkstellingsvergunning nodig

Tewerkstellingsvergunning Kroatië wel nodig, voor Bulgaren en Roemenen niet meer.
Ook na de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie per 1 juli aanstaande heeft u voor werknemers uit Kroatië mogelijk nog een tewerkstellingsvergunning nodig. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil hiervoor een voorstel indienen.

Minister Asscher wil een voorstel indienen bij het kabinet om het vrije werknemersverkeer met Kroatië maximaal zeven jaar uit te stellen. Dat zou betekenen dat werknemers uit Kroatië – ook na de toetreding van het land tot de Europese Unie per 1 juli 2013 – een tewerkstellingsvergunning nodig hebben om in Nederland te kunnen werken.

De minister denkt dat deze maatregel nodig is om de Nederlandse arbeidsmarkt te beschermen. Er zijn de laatste tijd meer werknemers uit andere lidstaten van de Europese Unie op de arbeidsmarkt ingestroomd dan verwacht. Om deze reden heeft u ook voor Bulgaarse en Roemeense werknemers nog altijd een tewerkstellingsvergunning nodig, ook al zijn Bulgarije en Roemenië al sinds 2007 lid van de Europese Unie. Vanaf 1 januari 2014 kunnen Bulgaren en Roemenen wel zonder tewerkstellingsvergunning in Nederland aan de slag.