Wet Werk & Zekerheid

Spreker: Salarisjobs
Locatie: Rotterdam
Datum: 3 maart 2015
Tijdstip: 16:30 - 19:30 uur
Op 1 januari 2015 is de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden. Deze wet bevat wijzigingen en maatregelen op het gebied van WW, ontslagrecht en bescherming van tijdelijke arbeidscontracten. De gedachte achter de nieuwe wet is het arbeidsrecht te moderniseren en de verschillen tussen bepaalde en onbepaalde tijdscontracten te verkleinen.

De Wet Werk en Zekerheid wordt gefaseerd ingevoerd. Op 1 januari 2015 is het eerste onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid ingevoerd: de versterking van de positie van de flexwerkers. Nieuw hierin is dat de regelgeving rondom de proeftijd en het concurrentiebeding is gewijzigd en dat werknemers met een contract voor bepaalde tijd tijdig geïnformeerd moeten worden over het beëindigen of voortzetten van het contract.

Wat zijn de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als ondernemer? Welke aanpassingen moet u treffen om aan de nieuwe wetgeving te voldoen?

Tijdens de bijeenkomst zal onder meer worden ingegaan op de volgende vragen:

• Hoe moet flexrecht volgens de WWZ
• Hoe moet ontslagrecht volgens de WWZ
• Welke aanpassing moeten er komen in de arbeidsovereenkomsten;
• Heeft werken met zzp’ers met een BGL, impact op uw administratie en alternatieven.

Salarisjobs vertelt u in korte tijd wat de WWZ inhoudt, wat de laatste wijzigingen zijn en hoe het toegepast dient te worden.

Locatie: Rotterdam 
Datum: dinsdag 3 maart
Tijd: 17:00 – 19:00 uur.

Inschrijven kan door voor 23/2 een mail te sturen naar contact@salarisjobs.nl met de gegevens van organisatie en persoon welke zal deelnemen. Deze sessie biedt Salarisjobs gratis aan haar relaties aan. Voor niet relaties bedragen de kosten € 75,00.

Omdat Salarisjobs NIRPA-gecertificeerd is (www.nirpa.nl) ontvangen de deelnemers voor het bijwonen van dit Seminar 15 PE punten.

Salarisjobs organiseert al vele jaren gratis bijeenkomsten met interessante sprekers waar men bij deelname PE kan behalen. Er zijn diverse bijeenkomsten ingepland met thema's als Wet Werk en Zekerheid, WKR, grensoverschrijdende arbeid, actualiteiten rondom ontslag, harmonisatie arbeidsvoorwaarden enz. Op onze website staan de data, thema's en locaties vermeld.

Mocht u advies, ondersteuning of vrijblijvende informatie nodig hebben m.b.t. bovenstaande zaken, neem dan contact op met een van onze accountmanagers.

Voor meer of aanvullende informatie verwijzen we u graag naar onze website of neem contact met ons op.

Nieuwsbrief?

Volg ons