Wettelijke vakantiedagen uit 2015 vervallen per 1 juli 20161 juli 2016 is de dag dat de wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2015 hebben opgebouwd, maar nog niet hebben opgenomen, komen te vervallen. Er zijn echter afspraken die de geldigheidsduur kunnen verlengen.

Sinds de nieuwe vakantiewetgeving die in 2012 is ingevoerd, moeten werknemers binnen zes maanden na opbouw hun wettelijke vakantiedagen benutten. Wanneer dit niet wordt gedaan dan komen ze te vervallen. Wel is er de voorwaarde dat werknemers in staat moeten zijn geweest om vakantie op te nemen. Wanneer een werknemer kan bewijzen dat dit niet het geval is, dan blijven zijn wettelijke vakantie evenals zijn bovenwettelijke vakantiedagen nog vijf jaar geldig.

Toch zijn er nog vele andere manieren waarop er kan worden afgeweken van de termijn van zes maanden. Zo is er in veel cao’s een ruimere vervaltermijn opgenomen. Tevens kan de werkgever een ruimer vervaltermijn opnemen in de arbeidsovereenkomst. Om het beleid omtrent vakantiedagen te  kunnen aanpassen is er wel instemming nodig van de ondernemingsraad.

Aan de geldigheidsduur van bovenwettelijke vakantiedagen verandert er niks. De regel is nog steeds dat werknemers eerst de vakantiedagen opnemen die het kortst geldig zijn.
Dit betekent dat wanneer een werknemer eerst zijn wettelijke vakantiedagen uit 2015 opneemt en daarna pas bovenwettelijke vakantiedagen uit 2013, omdat deze namelijk vijf jaar geldig zijn.
Nieuwsbrief?

Volg ons