Wijziging in de afdracht Speur en Ontwikkelingswerk (S&O)

De loongrens wordt per 1-1-2013 in de 1e schijf verlengd van € 110.000 naar € 200.000 maar het wva-tarief in de 1e schijf daalt van 42% naar 38% over de loonsom.