ZW-flex uitkeringsbrief

UWV stuurt brief ZW-flex-uitkeringen eerste helft 2013.

Werkgevers ontvangen momenteel mogelijk een brief over Ziektewet-flex-uitkeringen die in januari 2013 tot en met juni 2013 zijn toegekend aan (ex-)werknemers.

Deze uitkeringen tellen mee in de berekening van de premie ZW-flex voor 2015.

Heeft uw werkgever (ex-)werknemers aan wie UWV in januari tot en met juni 2013 een Ziektewet-flex-uitkering heeft toegekend? Dan ontvangt u in januari 2014 een brief met een overzicht van deze uitkeringen.

Met dit overzicht kunt u kopieën opvragen van de beslissingen die UWV in januari tot en met juni 2013 aan de (ex-)werknemer(s) heeft gestuurd. Deze kopieën heeft u niet eerder van UWV ontvangen.

Waarom deze kopieën?
Vanaf premiejaar 2014 bestaat de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) uit 3 onderdelen: de gedifferentieerde premie WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex. Deze wijziging is onderdeel van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa), die op 1 januari 2013 is ingevoerd.

Gedifferentieerde premie ZW-flex 2015
De gedifferentieerde premie ZW-flex voor 2015 wordt berekend op basis van de Ziektewet-uitkeringen die UWV in 2013 heeft toegekend aan flexwerkers.
Heeft uw werkgever geen (ex-)werknemers aan wie UWV een Ziektewet-uitkering heeft toegekend? Dan betaalt de werkgever alleen de minimumpremie. In 2014 is deze premie voor grote werkgevers 0,14 procent. Kleine werkgevers betalen een premie op sectorniveau. Middelgrote werkgevers betalen een gewogen gemiddelde van de sectorpremie en hun individuele premie.

In het najaar van 2014 informeert de Belastingdienst u over de hoogte van uw gedifferentieerde premie Whk voor het premiejaar 2015.

Meer informatie over berekening gedifferentieerde premie Whk 2014 vindt u op uwv.nl/premie2014 en in de nota Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014.