Zieke werknemers die deel opbouw vakantiedagen missen

De  Hoge Raad heeft op 18 september een arrest gewezen met betrekking tot de vakantie opbouw van zieke werknemers en in dat kader geoordeeld dat de Staat aansprakelijk is voor de schade die werknemers hebben geleden (als gevolg van de wetgeving zoals deze gold vóór 1 januari 2012), doordat zij bij ontslag na langdurig ziekte te weinig vakantiedagen uitbetaald hebben gekregen.

Tot 1 januari 2012 bepaalde het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:635 lid 4 BW oud) dat een zieke werknemer alleen vakantiedagen opbouwde gedurende de laatste zes maanden van ziekte. Als een werknemer minimaal twee jaar ziek te zijn geweest werd ontslagen, kreeg hij dus alleen vakantiedagen uitbetaald over de laatste zes maanden van zijn ziekte. Dit kon betekenen dat hij een vakantiedagen opbouw over  1,5 jaar mis liep.  Het Europees Hof van Justitie heeft in 2009 geoordeeld dat deze beperkte opbouw van vakantiedagen bij ziekte in strijd is met de Europese ‘Arbeidstijdenrichtlijn’. Als gevolg van deze uitspraak is de wetgeving per 1 januari 2012 aangepast en bouwen werknemers die ziek zijn vanaf dat moment ook volledig hun vakantiedagen op. De keerzijde is dat zij ook tijdens ziekte vakantiedagen kunnen opnemen omdat ze dan zijn vrijgesteld van hun re-integratieverplichting.

Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ijn ongeveer 1300 schadeclaims ingediend door werknemers die na langdurige ziekte zijn ontslagen. Deze claims zullen nu in behandeling worden genomen. Binnen een maand zal bekendgemaakt worden hoe de claims zullen worden afgehandeld.

Nieuwsbrief?

Volg ons