eHerkenning voor ondernemers

Vanaf 2017 hebben ondernemers nog maar één set inloggegevens nodig om bij verschillende overheidsdiensten en andere instanties in te loggen. Zo kunnen zij zaken als belastingen, subsidies, voertuigoverschrijvingen en wijzigingen in het Handelsregister regelen.
Het systeem eHerkenning lijkt op het inlogsysteem voor burgers, DigiD, en wordt gefaseerd ingevoerd tussen oktober dit jaar en medio 2018. Momenteel hebben ondernemers nog verschillende soorten inloggegevens om bijvoorbeeld hun omzetbelasting aan te geven, of voor het doorgeven van wijzigingen bij de Kamer van Koophandel (KvK) of de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

eHerkenning maakt het ondernemers makkelijker en bespaart hen in de toekomst veel geld. Ondernemers zullen voor het systeem op jaarbasis enkele tientallen euro’s kwijt zijn maar maakt het ondernemers makkelijker en bespaart hen in de toekomst veel geld. Het nieuwe identificatiesysteem wordt vanaf oktober 2017 en 2018 gefaseerd geïntroduceerd voor het wijzigen van zakelijke gegevens, zoals de aangifte omzetbelasting. De bestaande zakelijke inlogmiddelen worden op termijn afgeschaft
Nieuwsbrief?

Volg ons