Actualiteiten 2013/2014

Salarisjobs organiseert voor haar relaties een tweetal sessies waarin de maatregelen die op Prinsjesdag 2013 bekendgemaakt zijn en andere van belang zijnde actualteiten op het gebied van salarisadministratie, personeelsadministratie en HR  de revue passeren.

 
Actualiteiten rondom personeel

UITNODIGING GRATIS STUDIEBIJEENKOMST

Salarisjobs nodigt u uit om tijdens deze studiebijeenkomst mee te denken over de actuele ontwikkelingen op het gebied van het salaris- en personeelsbeleid.

In ons vak moeten we bijblijven, wet- en regelgeving zijn onderhevig aan verandering, en up to date kennis hiervan is nodig. Dit gezegd hebbende hoeft een avond waar u uw kennis kunt opfrissen en weer up to date maken natuurlijk niet saai te zijn.
Het draait ook om goede sprekers, de mogelijkheid tot het stellen van vragen, in een mooie omgeving met vakgenoten bij- of napraten, want in een netwerk zit altijd meer kennis, dit weten wij uit ervaring! Daarnaast is het soms ook verfrissend om eens buiten de muren van een bedrijf over eigen of andermans werk te praten!


maandag 28 oktober in Rotterdam, en/of
dinsdag 29 oktober in Breda

Zoals u van Salarisjobs gewend bent, organiseren wij ook in oktober weer een studiebijeenkomst. Dit keer met het thema: Actualiteiten rondom personeel. Vier deskundige sprekers brengen u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht, HR en pensioenen. Zij bespreken onder meer:

• de nieuwe regelingen met betrekking tot flexibele arbeidskrachten;
• het nieuwe ontslagstelsel (transitiebudget);
• de nieuwe ontwikkelingen op HR-gebied;
• de herziening van de ziektewet, de participatiewet en de calamiteitenregeling;
• de nieuwe tarieven en percentages met betrekking tot de premiekortingen en de werkbonussen;
• Pensioen is behoorlijk in beweging! Per 2014 worden de fiscale spelregels aangepast, en wellicht in 2015 veel ingrijpender wederom. Ook staat het huidige stelsel van gegarandeerde pensioenen ter discussie en gaan we naar een meer flexibel reëel pensioenkader. De onrust in pensioenland door de erg lage rente en de steeds stijgende levensverwachting met als gevolg een nog steeds moeizame dekkingsgraad duurt voort. Genoeg stof om te bespreken!

Uiteraard is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

maandag 28 oktober 17.00 – 19.00 uur
Sprekers: Jo Weerts, Martijn Visser
Scheepvaartkwartier Rotterdam

dinsdag 29 oktober 16.30 – 18.30 uur
Sprekers: Martijn Visser, Noortje van den Berg, Muriël Jordan
Hotel Princeville Breda

Na afloop van de presentaties is er onder het genot van een hapje en drankje tijd om na te praten met de sprekers en de andere deelnemers.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor Directie-leden, managers en HR-adviseurs.
Meld u vóór donderdag 19 oktober a.s. aan door een e-mail te sturen naar: contact@salarisjobs.nl. Vermeld daarin duidelijk op welke dag u wilt komen en wie u eventueel mee wilt nemen.

Let op: Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Wacht dus niet te lang met uw aanmelding.


Onze sprekers:


Jo Weerts is directeur van JWinfotainment en verzorgt al jaren diverse cursussen en presentaties op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsrecht. Een spreker die zowel deskundig als onderhoudend is.


Martijn Visser is pensioenconsultant/directeur van Laater. Hij adviseert kleine en grote werkgevers, ondernemingsraden, accountants, fiscalisten en advocaten. Martijn weet de complexe pensioenmaterie op een heldere manier eenvoudig te vertalen. Hij verzorgt met regelmaat cursussen en presentaties.


Noortje van den Berg is arbeidsrecht specialist en advocaat bij Blue Legal advocaten | Adviseurs. Blue Legal lost met een mix van bedrijfskundig inzicht en grote juridische expertise de meest moeilijke dossiers snel en naar tevredenheid op.


Muriël Jordan is partner van All Human. Ze is een ervaren HR-professional en (team)coach en ondersteunt ondernemers resultaatgericht en met gevoel voor onderlinge verhoudingen op het gebied van personeel en organisatie.


Bij de bevestiging van uw deelname ontvangt u de agenda en de routebeschrijving.


Wij ontmoeten u graag op 28 of 29 oktober!


Met vriendelijke groet,


Salarisjobs