Afschaffing van de voordeelregel

Dit jaar werd de voordeelregel afgeschaft, maar wat betekent dit nou voor de werknemers?De voordeelregel hield in dat bij de uitbetaling van een bijzondere beloning (bv. de uitkering van een bonus of van het vakantietoeslag) er gekeken werd naar zowel berekening over de ‘normale’ tabel als berekening over bijzonder tarief. Het kon voorkomen dat bij de uitkering van een bijzondere beloning, de berekening over de ‘normale’ tabel voordeliger was. In dat geval werd de loonheffing berekend over tabel. De voordeelregel werd dan toegepast.

Vanaf dit jaar is de voordeelregel komen te vervallen.Betalingen van bijzondere beloningen worden nu altijd (er zijn componenten waarvan de werkgever zelf mag kiezen of ze in bijzonder tarief of in tabel meegenomen worden, overuren bijvoorbeeld. Ten tijde van de voordeelregel koos men er vaak voor deze op bijzonder tarief uit te betalen omdat automatisch tabel werd berekend wanneer dit voordeel op zou leveren) over bijzonder tarief berekend en niet meer over de ‘normale’tabel, ook niet als dit in die maand een voordeel op zou leveren.
Sinds 2015 werd ook de afbouw van de heffingskorting meegenomen in het bijzonder tarief. Het bijzonder tarief percentage was hierdoor hoger en dit zorgde ervoor dat sneller de voordeelregel toegepast werd en het verschil met bijzonder tarief hoger uitpakte. Om bovenstaande iets duidelijker te maken, laten wij het graag zien middels een simpel voorbeeld.

Voorbeeld vóór inbouw heffingskorting in het BT (2014):
Werknemer X heeft een fiscaal loon van € 1550, hij krijgt die maand een bonus van € 150. Zijn bijzonder tarief percentage is 42% netto loon zonder toepassing voordeelregel. Over die € 1550 betaalt werknemer X een loonheffing van € 211,08. Over de bonus van € 150 betaalt hij € 63. Dan blijft er een netto over van € 1425,92.
Als wij nu de voordeelregel toe zouden passen zou de loonheffing over het totaal: € 269,50 zijn. Dan blijft er een netto over van € 1430,50 

In dit geval wordt dus de voordeelregel toegepast. Volgens de ‘normale’ tabel komt werknemer X namelijk uit op een hoger netto. 

Voorbeeld inclusief BT afbouw heffingskorting (2015):
Dezelfde werknemer X verdient nog steeds € 1550, hij krijgt wederom een bonus van € 150. Zijn bijzonder tarief percentage is nu echter 44,32% (inclusief afbouw heffingskorting). Netto loon zonder toepassing voordeelregel. Over die € 1550 betaalt werknemer X een loonheffing van € 210,92. Over de bonus van € 150 betaalt hij nu € 66,48. Dan blijft er een netto over van € 1422,60. Nettoloon met toepassing voordeelregel. Als wij nu de voordeelregel toe zouden passen zou de loonheffing over het totaal € 254,08 zijn. Dan blijft er een netto over van
€ 1445,92

Je ziet nu dat het verschil tussen het bijzonder tarief en tabeltarief aanzienlijk hoger is geworden. De voordeelregel kan met het nieuwe bijzonder tarief percentages dus sneller en vaker toegepast worden.Het doel van het toevoegen van het afbouwgedeelte van de heffingskorting wordt zo weer gedeeltelijk teniet gedaan. Om er nu voor te zorgen dat de afbouw van de heffingskorting zijn effect behoudt, zal de voordeelregel er dus uitgehaald moeten worden. Netto houdt de werknemer zonder de voordeelregel wederom minder over van bijzondere beloningen. Echter zal dit in de inkomstenbelasting juist weer tot een voordeel leiden. De voorheffing op de inkomstenbelasting is op deze manier nauwkeuriger.


 

Nieuwsbrief?

Volg ons