Afspraken rondom loondoorbetaling bij ziekte


Een werkgever die geruime tijd bij ziekte 100% van het loon doorbetaalt en vervolgens op enig moment teruggaat naar de wettelijk vereiste 70% van het loon, kan als een werknemer hier niet in mee gaat van een koude kermis thuis komen. Er kan immers op enig moment sprake zijn van een verworven recht.  Dit heeft het gerechtshof in Den Bosch recentelijk bepaald.

De werknemer in deze zaak die geconfronteerd werd met de loonsverlaging was het er niet mee eens en ging procederen.  In zijn arbeidsovereenkomst was geen regeling opgenomen met betrekking tot de loondoorbetaling bij ziekte. In kort geding wordt de vordering van de werknemer afgewezen, maar in hoger beroep krijgt de werknemer alsnog gelijk. De werknemer mocht er gerechtvaardigd op vertrouwen dat hij bij arbeidsongeschiktheid recht heeft op 100% loondoorbetaling. Het is aan de werkgever om aan te tonen dat er sprake is van zodanige feiten en omstandigheden dat werknemer er niet meer op mocht vertrouwen dat zijn salaris 100% zou worden doorbetaald. De werkgever kan dergelijke omstandigheden niet aantonen en daarom blijft het recht op de uitbetaling van 100% van het salaris bestaan. Deze uitspraak toont maar weer eens aan hoe belangrijk het is om  duidelijke afspraken te maken en deze ook consequent uit te voeren. Dit voorkomt onnodige en dure procedures. Ook is het raadzaam om een verzuimreglement op te stellen waaruit volgt aan welke verplichtingen een werknemer tijdens zijn ziekte dient te voldoen. Salarisjobs kan u bij de nadere invulling van uw verzuimbeleid en bij het opstellen van uw arbeidsovereenkomsten behulpzaam zijn.

Laat arbeidscontracten professioneel opstellen en/of checken, Salarisjobs kan u hierbij helpen!

Nieuwsbrief?

Volg ons