Auto vd zaak 2016

De vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting  voor (semi)elektrische auto’s loopt met ingang van 2016 af. Ook verdwijnen de bijtellingscategorieën van 4 en 7 procent. Leaseauto’s in deze categorieën zouden per 2016 in de 14 procent-bijtellingscategorie vallen.De Tweede Kamer wil de vereenvoudiging van de autobelastingen betrekken bij de herziening van het belastingstelsel. De autobrief 2.0 zal daarom niet voor 1 januari 2017 in werking treden. Enkele fiscaal gunstige maatregelen voor (zeer) zuinige auto’s eindigen echter automatisch met ingang van 1 januari 2016. Dat maakt 2016 tot een tussenjaar, waarvoor enkele wijzigingen in de autobelastingen noodzakelijk zijn. Voor het tussenjaar 2016 introduceert Wiebes een half tarief in de motorrijtuigen belasting voor (semi-) elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram. Hierdoor worden deze auto’s ook in 2016 fiscaal gestimuleerd. De bestaande gewichtscorrectie van 125 kilo voor alle hybride en (semi-)elektrische auto’s blijft gehandhaafd. Daarnaast wordt de 7%-bijtellingscategorie gecontinueerd. Deze categorie zal in 2016 gelden voor volledig elektrische auto’s. In de overige bijtellingscategorieën vinden – mede in het licht van de snelle technologische ontwikkelingen – de volgende wijzigingen plaats:
- de categorie van 14%-bijtelling zal gelden voor auto’s met een co2-uitstoot van 1 t/m 50 gram; · in de categorie van 20%-bijtelling vallen auto’s met een co2-uitstoot van 51 t/m 79 gram;
· de categorie van 25%-bijtelling zal gelden voor auto’s met een co2-uitstoot van 80 gram of meer.

Leasecontracten welke zijn aangegaan vóór 1 januari blijven onder het huidige bijtellingsregime vallen. Lopende leasecontracten worden gerespecteerd met een maximum van zestig maanden.