Bespaar geld bij ziekte en verzuim

Van groot belang is of u als werkgever op de hoogte bent van de status van uw medewerkers. Immers uit onderzoek blijkt dat in Nederland bij gemiddeld 5% van het personeelsbestand u geen (extra) kosten bij ziekte heeft! Dit betreft werknemers die de zogenaamde “no-risk” status hebben doordat zij arbeidsgehandicapt of structureel functioneel beperkt zijn. Wellicht dat u dus in aanmerking komt voor tegemoetkoming van de salariskosten tijdens ziekte!

U mag een sollicitant niet vragen naar zijn gezondheid of handicap, zelfs niet als dit duidelijk te zien is. Wel mag en soms moet hij het zelf aangeven tijdens de sollicitatie. Bij sommige beperkingen kun je gebruik maken van een regeling, die meteen kan worden aangevraagd/toegepast.
 
Een werkgever mag wel 2 maanden na indiensttreding aan de werknemer vragen of hij een WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering heeft, of korter dan 5 jaar geleden heeft gehad. De werknemer moet hierop antwoord geven.

Is dit het geval, dan betaalt het UWV de eerste 5 jaar van het 'nieuwe' dienstverband elke ziektedag, ongeacht de oorzaak. Dit vangnet maakt onderdeel uit van de “No-riskpolis” waar iedereen automatisch recht op heeft. Deze regel geldt ook dat als de werknemer binnen 5 jaar uitvalt, de werkgever niet verantwoordelijk is voor de kosten van de 1e 10 WGA-jaren.

Tevens kan u 3 jaar lang recht hebben op de mobilteitsbonus van € 7.000,00.

Vandaar dat het van groot belang is dat de status van elke nieuwe medewerker na 2 maanden wordt geregistreerd door de personeels- of salarisadministratie. Als de werknemer niet meer weet hoe zijn arbeidsongeschiktheidverleden was, kunt u een machtiging laten tekenen en die gegevens opvragen bij het UWV.