Daling Inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage 2015

In de begroting  van Volksgezondheid, Welzijn en Sport staat dat de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet daalt van 7,5%(2014) naar 6,95 %(2015). De verlaagde inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage gaat in 2015 4,85 % bedragen (2014: 5,40%).

Voor 2015 wordt de premie voor het basispakket van de Zorgverzekeringswet  geschat op € 1.211,00. Dit is een stijging ten opzichte van
2014 (€ 1.101,00). Een deel van de premiestijging volgt vanuit de AWBZ.

In 2014 hebben zorgverzekeraars de zorgpremie lager vastgesteld. Daardoor hebben werkgevers het afgelopen jaar te veel betaald. Dit wordt nu rechtgetrokken waarmee de geldende 50/50-verdeling hersteld wordt.