De werkkostenregeling

Beoordeel uw nog resterende vrije ruimte (1,2% van de totale fiscale loonsom).
Het is niet mogelijk om de vrije ruimte die in 2016 over is, door te schuiven naar 2017. Maar als u vrije ruimte over heeft, kunt u wel uw werknemers dit jaar nog een aantal belastingvrije vergoedingen of verstrekkingen geven. Hierbij moet u wel rekening houden met het gebruikelijkheidscriterium. Dit houdt in dat vergoedingen en verstrekkingen niet in de vrije ruimte kunnen worden ondergebracht als deze onderbrenging op zichzelf ongebruikelijk is en/of de omvang van de vergoeding/verstrekking ongebruikelijk is.
Ongebruikelijk betekent in dit verband: een afwijking van 30% of meer.
U kunt gebruik maken van de doelmatigheidsmarge van € 2.400 per persoon per jaar.
Tot dit bedrag beschouwt de Belastingdienst de vergoedingen/verstrekkingen in ieder geval als gebruikelijk.

Bij een dreigende overschrijding van de vrije ruimte kunt u bijvoorbeeld in plaats van een kerstpakket  een nieuwjaarsgeschenk geven. Of vervang de kerstborrel buiten de deur door een nieuwjaarsborrel buiten de deur. Een bedrijfsfeestje is begin 2017 wellicht net zo gezellig als eind 2016. Omdat deze verstrekkingen dan in 2017 plaatsvinden, komen ze ook ten laste van de vrije ruimte in 2017.
kunt ook nadenken over het anders inrichten van bepaalde vergoedingen of verstrekkingen. Zo kan de kerstborrel met wat aankleding misschien wel net zo gezellig zijn in uw bedrijfspand als buiten de deur. Dit is aantrekkelijk omdat de kerstborrel buiten de deur bij aanwijzing ten laste van de vrije ruimte komt, terwijl de borrel binnenshuis op nihil is gewaardeerd. Als de borrel binnenshuis gepaard gaat met een maaltijd, dan komt voor de maaltijd wel het forfaitaire bedrag van € 3,25 per werknemer ten laste van de vrije ruimte. Dit is echter altijd minder dan de werkelijke waarde van een maaltijd buiten de deur die anders ten laste van uw vrije ruimte was gekomen.

Is er bij u sprake van overschrijding van de 1,2% vrije ruimte? Geeft u dit bedrag dan aan ons op bij de aanlevering van de mutaties in januari 2017. Wij zorgen er dan voor dat de eindheffing in de loonaangifte januari 2017 wordt aangegeven.

Nieuwsbrief?

Volg ons