Definitieve afschaffing crisisheffing

Per 2015 wordt de crisisheffing (pseudo-eindheffing) hoge lonen definitief afgeschaft. U hoeft dus geen extra heffing over het fiscale loon toe te passen. 

De crisisheffing hield in dat werkgevers in 2013 eenmalig 16% moesten heffen over het fiscale loon boven € 150.000. De maatregel was in het leven geroepen om een bijdrage te leveren aan de bezuinigingen. In 2014 werd de crisisheffing ook toegepast. Omdat er geen extra bezuinigingen nodig zijn is de crisisheffing is per 2015 afgeschaft