Handige informatie rondom WAS

https:/www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2015/08/28/wet-aanpak-schijnconstructies-uitleg-over-verplichtingen-inzake-de-wet-minimumloon-en-minimumvakantiebijslag/wet-aanpak-schijnconstructies-uitleg-over-verplichtingen-inzake-de-wml.pdf

Nieuwsbrief?

Volg ons