In 2015 pas vanaf 56 jaar premiekorting ouderen

Uit de Prinsjesdagstukken blijkt dat de leeftijdsgrens voor de mobiliteitsbonus – ook wel premiekorting genoemd – per 2015 verandert. Nu kunt u deze korting toepassen als u een uitkeringsgerechtigde aanneemt van 50 jaar of ouder.  In 2015 gaat deze grens naar 56 jaar.

De mobiliteitsbonus heeft de vorm van een korting op de premies werknemersverzekeringen die uw onderneming moet betalen. Als u een oudere uitkeringsgerechtigde werknemer in dienst neemt, kunt u bij een fulltime dienstverband drie jaar lang € 7.000 korting krijgen. Nu geldt deze premiekorting voor uitkeringsgerechtigden die u aanneemt die minimaal 50 jaar oud zijn. Deze grens wordt in 2015 verhoogd naar 56 jaar.

Als uw onderneming in 2014 al een mobiliteitsbonus ontvangt voor een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder, verandert er in 2015 overigens niets. De verhoogde leeftijdsgrens geldt alleen voor nieuwe werknemers van uw onderneming.