Jaaropgave

Extra verplichte gegevens op de jaaropgaaf
Heeft u personeel in dienst, dan bent u als werkgever verplicht om jaarlijks aan uw werknemers een jaaropgaaf te verstrekken. Vanaf 2014 worden hier extra eisen aan gesteld.

Op deze jaaropgaaf moet een aantal verplichte gegevens worden vermeld, zoals de n.a.w.-gegevens, het loon van de werknemer (kolom 14 van de loonstaat), de ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen en de verrekende arbeidskorting. 

Op de jaaropgaven over 2013 moeten vanaf heden namelijk nog twee extra verplichte gegevens worden vermeld. Het betreft de werkgeversheffing ZvW en het totaal van de premies werknemersverzekeringen.