Kerstpakketten

Kerstpakketten belast of onbelast, hoe zit het ook alweer…


Als u als werkgever ook dit jaar een kerstpakket verstrekt aan uw werknemers ontkomt u niet aan de fiscale regels.

Maakt u nog geen gebruik van de WKR (Werkkostenregeling) dan wordt het kerstpakket aan uw personeel gezien als een geschenk waar belasting over betaald moet worden. De verschuldigde belasting mag u als werkgever voldoen onder de noemer eindheffing.

Als de waarde van het verstrekte kerstpakket niet meer dan € 70, inclusief BTW bedraagt, bent u als werkgever 20% eindheffing verschuldigd.

Mocht u in het kalenderjaar meerdere geschenken aan uw werknemer hebben gegeven en de totale waarde van deze geschenken blijft onder de € 70, dan  is de 20% eindheffing van kracht.

Is de waarde meer dan € 70 dan moet het tabeltarief over het meerdere worden toegepast.
De waarde in het economische verkeer mag in dat geval niet meer zijn dan € 136 per verstrekking en in totaal maximaal € 272 per jaar.

Past u als werkgever reeds de WKR toe dan wordt de waarde van het kerstpakket in de vrije ruimte ondergebracht. Bij overschrijding van de vrije ruimte is 80% eindheffing verschuldigd.