Ketenregeling

Werkgevers mogen vanaf 1 juli 2015 maximaal drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd sluiten in een periode van twee jaar, in plaats van de huidige drie jaar.Daarna moet werkgever een vast contract aanbieden als werkgever verder wilt gaan met de werknemer. Afwijking hierop uitsluitend voor bepaalde sectoren, zoals de uitzendbranche. Een afwijking van de hoofdregel kan uitsluitend bij cao. In dat geval geldt een maximum van zes arbeidsovereenkomsten in maximaal vier jaar. Pas als er tussen twee overeenkomsten een periode zit van zes maanden of meer, wordt de keten doorbroken en begint de telling opnieuw. Nu geldt nog een onderbreking van drie maanden. Overeenkomsten voor bepaalde tijd, die zijn aangegaan vóór 1 juli 2015 vallen dus nog in de huidige regeling. Afwijkende cao-regelingen blijven tot uiterlijk 1 juli 2016 van kracht. De ketenregeling geldt straks niet meer voor jongeren onder de 18 die gemiddeld maximaal 12 uur per week werken. Bij deze groep (meestal gaat het om scholieren) leiden meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of overschrijding van de tweejaarstermijn dus niet tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.